Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost PRO MRŇOUSKY a.s. (dále jen „my“), se sídlem Vejvarovo nábřeží 199, 513 01 Semily, Česká republika. IČ: 28535260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36493 – je provozovatelem tohoto internetového obchodu umístěného na webové adrese www.promrnousky.cz.

Obchodní společnost PRO MRŇOUSKY a.s. je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů ("ÚOOÚ") pod registračním číslem 00044640 již od roku 2012.

1. Jaké osobní údaje získáváme a zpracováváme?

- Identifikační a kontaktní údaje zákazníka – kterými se rozumí jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo. (V případě, jste-li podnikatel také IČO a DIČ). Tyto údaje získáváme od zákazníků výhradně dobrovolně – a to na základě dobrovolné registrace zákazníka na našem internetovém obchodu či na základě dobrovolného uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a námi (tj. kterým se myslí vytvoření objednávky zákazníkem na našem internetovém obchodu).

- Údaje o nastavení Vašeho uživatelského účtu – toto se vztahuje pouze na případ, že jste se na našem internetovém obchodu zaregistrovali a vytvořili si tak u nás uživatelský účet.  Údaji o nastavení Vašeho uživatelského účtu myslíme údaje o individuálním nastavení Vašeho uživatelského účtu a funkcích, které Vám tento uživatelský účet umožňuje využívat, či Vám je zpřístupňuje - např. přehled objednávek a jejich stavu, stav Vašeho Bonus konta (počet bonus bodů jakými disponujete), možnost vytvoření si individuálního seznamu oblíbených položek, obsah košíku).

- Údaje o Vašich objednávkách – tj. údaje o zboží a službách, které jste si u nás objednali; o způsobu dopravy a platby zvolené v těchto objednávkách; o realizovaných či požadovaných změnách v objednávkách; o reklamacích a vráceném zboží z Vašich objednávek; jakož i poznámkách, které jste k Vašim poznámkám připojili.

- Údaje o Vašem chování na našem internetovém obchodu – neboli data o chování uživatelů na našich internetových stránkách, jimiž se rozumí například informace o navštívených položkách zboží - tj. informace o tom jaké zboží jste si prohlíželi, máte či měli jste vložené do nákupního košíku; informace o způsobu pohybu nebo „procházení stránek“ našeho internetového obchodu; informace o odkazech, na které jste při procházení našeho internetového obchodu "klikali" (např. tlačítko vložit do nákupního košíku, přejít na do dalšího kroku, přejít na odkaz apd.); informace o době, po kterou setrváváte či jste setrvávali na našem internetovém obchodě (jako celku) i na jeho jednotlivých podstránkách; informace zařízení, z jakého si prohlížíte náš internetový obchod – jako jsou typ zařízení (stolní počítač/telefon/tablet), IP adresa zařízení, technické parametry tohoto zařízení (operační systém a jeho verze, typ prohlížeče a jeho verze); informace ze souborů cookies

 - Odvozené údaje – kterými se rozumí zejména údaje odvozené či vyplývají z Vašeho chování na našem internetovém obchodu; z Vašich objednávek, Vámi objednaného zboží či služeb nebo Vašeho uživatelského účtu. Takovými údaji jsou například: pohlaví (žena/muž), přibližný věk, informace o výběru zboží (preferované druhy, barvy, velikosti, výrobci zboží) apd.

2. Proč osobní údaje zpracováváme?

Je nutné nejprve zmínit, že osobní údaje zpracováváme v různých situacích, pro různé účely, různým způsobem. Obecně však rozeznáváme 2 základní účely zpracování:

1.) Zpracování osobních údajů za účelem plnění kupní smlouvy – pokud si u nás objednáte zboží (tj. uzavřete s námi kupní smlouvu), je právním zákla základem zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě plnění této kupní smlouvy. Tedy to, že Vaši objednávku vyřídíme a Vámi objednané zboží Vám dodáme. A z toho pro nás vyplývajících vyplývající povinnosti dle obecně závazných právních předpisů ( jako např. povinná archivace daňových dokladů, archivace dokladů za účelem plnění práva z vadného plnění apd.

2.) Zpracování osobních údajů za účelem obchodního sdělení – abychom Vám mohli zaslat informace o našich novinkách, slevách, akčních nabídkách, tipy a rady, o kterých si myslíme, že by Vás mohli zajímat. A to buď na základě oprávněného zájmu (již jste u nás objednávali zboží) nebo na základě Vaší registrace k odběru novinek.

3. Zpracování osobních údajů za účelem plnění kupní smlouvy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PRO MRŇOUSKY a.s., se sídlem Vejvarovo nábřeží 199, 513 01 Semily, Česká republika, identifikační číslo: 28535260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36493 (dále jen „správce“).

1.2 Správce je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pod registračním číslem 00044640, a to od roku 2012.

1.3 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování PRO MRŇOUSKY a.s., Vejvarovo nábřeží 199, 513 01 Semily, Česká republika, adresa elektronické pošty info@promrnousky.cz, telefon +420 608 267 033.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování vesmyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 760 dní.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů jenutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

V Semilech dne 2.8.2022

4. Zpracování osobních údajů za účelem obchodního sdělení

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PRO MRŇOUSKY a.s., se sídlem Vejvarovo nábřeží 199, 513 01 Semily, Česká republika, identifikační číslo: 28535260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36493 (dále jen „správce“).

1.2 Správce je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pod registračním číslem 00044640, a to od roku 2012.

1.3 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování PRO MRŇOUSKY a.s., Vejvarovo nábřeží 199, 513 01 Semily, Česká republika, adresa elektronické pošty info@promrnousky.cz, telefon +420 608 267 033.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu aRady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Vaše osobní údaje budou správcem uloženy po nezbytně dlouhou dobu, která se liší dle účelu zpracování. Nejdéle však 30 dnů od odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro daný účel zpracování.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující přepravní, platební, komunikační a marketingové služby pro správce (např. Česká pošta sp., GLS, GoPay, Fio banka, Seznam.cz, Google, Facebook, Heuréka, Smartsupp).

5.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

6.3 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5 Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Semilech dne 2.8.2022

Nevíte si rady?

Zavolejte
608 267 033
Po-Pá: 09:00-16:00

Napište
info@promrnousky.cz

Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás
Zlatý certifikát

97 % našich zákazníků nás doporučuje

Zobrazit recenze
Více o nás